Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Elever i udfordringer

I samarbejde med elever og forældre er vi gennem hele skoletiden opmærksomme på, hvorvidt der opstår situationer, hvor en elev har særlige behov. Det kan både være i forhold til at skulle have ekstra udfordringer såvel som forskellige støttetiltag.

Kommunens børne- og ungepolitik tilstræber, at alle institutioner opfanger børn, der er i udfordringer.

På Kildeskolen tilstræber vi at gøre de data, der er lovpligtige, til nyttige redskaber i forhold til at understøtte alle børns trivsel fagligt, socialt og personligt.

Skolens læsevejleder varetager bl.a. ordblindetest af elever, hvis der er bekymrende tegn. Ordblindetestene foretages som regel i foråret og kan ske fra 3. klassetrin. Ordblindetestene følges op af et skole-hjemmøde, hvor forældrene får overleveret resultaterne af testen samt en samtale om, hvordan vi sammen fremadrettet understøtter elevens faglige udvikling. Det kan bl.a. være IT-kompenserende strategier såsom app-writer og tale-til-tekst programmer. Dette sker i samarbejde mellem eleven, klasselærere, forældre, læsevejleder og it-vejleder.

På Kildeskolen har vi i flere år arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber og Co-teaching (en lærer og en pædagog i klassen) og i samarbejde med andre fagprofessionelle fra bl.a. kompetenceenheden (PPR).

Vi har gode resultater med inklusionstiltag, som understøtter elever i faglige og trivselsmæssige udfordringer. Evalueringer fra vores indsatser har vist, at Co-teaching har været med til at fremme elevernes udvikling. Dette ses bl.a. i resultater fra Nationale test, og den nationale trivselstest viser samtidig progression for den samlede elevgruppe omkring bedre trivsel og mindre uro i timerne.

Vi arbejder for, at børnene forbliver i deres lokale skole i et almenpædagogisk miljø, men enkelte af vores elever visiteres til et specialiceret skoletilbud, fordi deres behov ikke kan tilgodeses i tilstrækkelig grad på Kildeskolen.

Dokumenter