Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Fællesskaber

Vi har stort fokus på alle børns læring, trivsel og dannelse. Vi tror på, at børn lærer og trives allerbedst i fællesskaber.

På Kildeskolen får børnene erfaringer med mange typer fællesskaber i løbet af skoleåret både med jævnaldrende, men også med elever fra andre klassetrin og fra børnehaven.

Vores årlige Markedsdag i midten af juni er et eksempel på en tradition, der ud over at samle hele skolen også samler skolen og lokalområdet.

Fællesskaber opstår og vedligeholdes, når vi har noget at være fælles om, og når vi gør noget sammen. Kildeskolens årshjul understøtter fællesskabet mellem alle børn på skolen og mellem skole og forældre og skolen og (lokal)samfundet.