Skolens profil

Vi har en varieret skoledag, hvor bevægelse, science, naturen og musisk-kreative aktiviteter er en naturlig del af skoleårets planlægning. Vi har fokus på fordybelse, kreative processer og samarbejde. Vi ønsker, at vores elever udvikler deres kreative tænkning og virkelyst.

Valg til skolebestyrelsen

Har du lyst til at blive en del af skolebestyrelsen og være med til at gøre en forskel for børnene på Kildeskolen.

Kildeskolens Børnehave

Kildeskolen er den eneste folkeskole i Ringsted, som har et førskoleafsnit. Kildeskolens Børnehave er en lille institution i skolen som er normeret til 40 børn. Vi har som regel mellem 20-30 børn indskrevet, men det kan veksle i løbet af året.

Vi vil trives

På Kildeskolen sætter vi en ære i den gode trivsel og det gode samarbejde - for vi ved, at det udvikler eleverne både i faglige og sociale fællesskaber.

Vi kan lide traditioner

Vi glæder os altid til vores faste begivenheder og arrangementer, hvor vi skaber minder og traditioner sammen med børnene. Faste traditioner binder børnene sammen, og derfor er de vigtige at holde fast i.

Skolen i lokalmiljøet

Kildeskolen har tradition for et tæt samarbejde med de lokale foreninger og råd. Samarbejdet er givende og gensidigt for alle parter.