Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Samarbejde skole-hjem

I kan som forældre på Kildeskolen forvente en skole, der sætter jeres barns trivsel fagligt, socialt og personligt i højsæde. Vi tager afsæt i de tre værdier: tryghed, ansvarlighed og respekt. 

Du vil som forælder opleve et skole-hjemsamarbejde, hvor vi sammen har fokus på, hvordan vi kan understøtte jeres barn i at trives fagligt, socialt og personligt. Vi tilstræber at give vores værdier liv ind i forældresamarbejdet, da det er vigtigt, at vi gensidig har respekt for hinandens perspektiver på, hvordan jeres barn trives og lærer bedst. 

Din rolle som forælder handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske lege-træning i bogstaver, tal og oplæsning bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder også om at have en positiv dialog med jeres børn om skolen, de voksne og kammeraterne. Når dit barn oplever, at du er interesseret i og tilfreds med det, der sker i skolen, smitter det af på dit barn.

Et godt forældresamarbejde omkring klassen, fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Vi forventer, at vi arbejder sammen. Det betyder, at vi i en positiv dialog og med respekt for hinanden skaber den gode ramme for, at vores elever og jeres børn trives. Det betyder, at vi tager både de nemme og de evt. svære samtaler, hvor både I som forældre og vi som skole har krav på i en respektfuld facon at måtte stille de svære spørgsmål. Vi afholder et obligatorisk forældremøde i starten af skoleåret, samt skole-hjemsamtaler en gang om året og efter behov.