Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Vores resultater

Stor tilfredshed fra både forældre og elever.

Af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse fra 2018 fremgår, at 95,6 % af forældrene på Kildeskolen samlet set er tilfredse med deres børns faglige udbytte af undervisningen. 95,7 % af forældrene er tilfredse med skolens arbejde med, at alle børn føler sig som en del af fællesskabet og 98,9 % vil anbefale skolen til andre. 

Disse resultater gør os glade. Skolen og bestyrelsen arbejder målrettet på at fastholde det gode samarbejde om den fælles opgave, vi har omkring børnenes læring, trivsel og dannelse. Du kan se den samlede undersøgelse nedenfor.

National trivselsundersøgelse.

Elevernes besvarelser i foråret 2020 viser generelt en fantastisk positiv trivsel på 100 % i den generelle trivsel. Trivselsmålingens data behandles i skolebestyrelse, Kildeskolens strategigrupper, i lærerteams og på forældremøder, samt elevråd.

Nationale testresultater i dansk og matematik

Eleverne på Kildeskolen præsterer generelt meget fine resultater, når vi sammenligner disse med landsgennemsnittet. Når det i stor grad lykkes at hæve elevernes resultater fra utilstrækkelig og mangelfulde præstationer, skyldes det en stor indsats omkring implementering af IT-rygsæk og struktureret læsetræning i et dagligt læsebånd og arbejdet med ”tapping” i indskolingen.
 

Dokumenter

Brugertilfredshedsundersøgelse

Shape Created with Sketch.