Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Læringsmiljøet

På Kildeskolen mødes eleverne af en pædagogik, der har fokus på, at hver elev skal ses af klassekammerater og medarbejdere hver dag.

Hver enkelt elev skal føle sig som en del af et fællesskab, hvor alle har en værdsat plads.

Dit barn vil møde en hverdag, hvor vi med afsæt i en fast struktur skaber en skoledag, hvor alle elever trives.

Alle elever har læsebånd kl. 8.00 - 8.30 mandag til torsdag i egen klasse og med egne lærere. Om fredagen samles hele skolen til fællessamling i gymnastiksalen.

Skolen arbejder ud fra en fælles PLAN A, som bl.a. inkluderer aftaler om bevægelse i undervisningen, skift mellem aktiviteter samt overgange fra time til frikvarter og fra skole til SFO.

Den genkendelige struktur giver børnene en tryg og rolig dagligdag.

Den faste og genkendelige struktur med kendte voksne er med til at gøre skoledagen overskuelig for eleverne, så de har overskud til læring i fagene og at være en del af de sociale fællesskaber.

Fra 3. klassetrin har eleverne personlig computer til rådighed i skolen. I indskolingen har eleverne mulighed for at bruge iPads i undervisningen. 

I 0.-3. klasse arbejder vi med, at eleverne har forskellige faste muligheder i pauserne, Det kan være valg af aktiviteter i frikvarteret eller deltagelse i arrangerede aktiviteter ved skolens legepatrulje (elever fra 6. klasse). På den måde er vi med til at understøtte, at eleverne får nogle gode pauser. Det er dog også vigtigt for os, at der er rum til fri leg eller besøg hos vores høns og kaniner for de elever, der ønsker dette.

I 4.-6. klasse understøttes eleverne i at vælge aktiviteter i pauserne og at aftale, hvem de er sammen med, hvis de vil snakke og hygge eller besøge dyrene.