Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Læring og faglig fordybelse

Vores elever møder voksne, der har faglige ambitioner på deres og egne vegne.

Vi tror på, at eleverne vokser, når de i en støttende og struktureret ramme møder voksne, der siger til børnene, at de hele tiden kan lidt mere.

Vi har et professionelt blik for at anvende den viden, vi får omkring elevernes faglige og sociale udvikling. Det kommer bl.a. til udtryk i vores elevsamtaler og klassemøder. Det er vigtigt for os, at eleverne igennem deres skoletid opnår såvel faglig som personlig læring, så de har mod på at møde de udfordringer, deres fremtid giver.

Vi prioriterer bl.a., at børnene arbejder på tværs af flere fag i fælles temaer i løbet af året og vi benytter os i høj grad af parallellagte timer i dansk og matematik typisk med en ekstra voksen, hvor vi kan lave holddeling, turboforløb, temabaseret undervisning og mange andre spændende aktiviteter..

Arbejdet munder ofte ud i et produkt og en fremvisning, da vi ønsker at lære vores elever at være stolte af de ting, de laver, og at de bliver klar til at vise deres resultater og produkter til et aftalt tidspunkt. Derudover giver det eleverne mulighed for at fordybe sig fagligt.

På Kildeskolen tilbydes den understøttende undervisning (UUV) som læsebånd og som lektioner der varetages af klassepædagogen.

Fag på Tværs er valgfag, hvor eleverne kan vælge at arbejde i dybden med et tema. Der udbydes eksempelvis fag som: Science, Programmering, Musikdramatik, Innovation, Udeskole, Vandaktiviteter, Rollespil, Lego og mange andre anderledes og spændende aktiviteter. Elevrådet ønsker ved skoleårets sidste elevrådsmøde de kommende temaer.

Eleverne vælger deres valgfag på tværs af klassetrin i 0.-3. klasse og 4.-6. klasse.