Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Skolens Forældreråd

Formålet for forældrerådet er at være medvirkende til at skabe høj trivsel i førskoleafsnittet, de enkelte klasser, SFO’en og skolen som helhed.
Skolen har et forældreråd med repræsentanter fra alle klasser.

Hovedopgaver og aktiviteter

  • At følge med i gruppen/klassens liv og udvikling.
  • At lave 2-3 årlige sociale arrangementer og gerne inddrage øvrige forældre
  • At samarbejde med klassens lærere og pædagoger om planlægning af sociale arrangementer
  • At være synlig og åben i forhold til forældre, der henvender sig og fungerer som netværk mellem forældrene i afdelingen/klassen og skolebestyrelsen
  • At deltage i det årlige tilbagevendende forældremøde med skolebestyrelsen
  • At kontakte forældre til nye børn/elever og fortælle om afdelingen/klassen og dens aftaler f.eks. i forbindelse med fødselsdage m.v. og inkludere dem i fællesskabet.
  • At gøre en særlig indsats for, at familier fra Avnstrup Asylcenter integreres i klassens sociale liv og føler sig inkluderet ved fælles arrangementer
  • At være medansvarlig for skolens fælles klassekasse
  • Forældrerådet holder møder 4-6 gange årligt

Du kan læse retningslinjerne for forældrerådets samarbejdet nedenfor.