Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Elevinddragelse

Vi inddrager eleverne via skolens to råd, Elevrådet og Miljørådet samt ved klassemøder og elevsamtaler. Vi indbyder eleverne til at deltage aktivt i skolens daglige virke. Vi ønsker at forberede dem på deres medansvar og rettigheder i vores demokratiske samfund.

Et eksempel kan være, at vi drøfter skolens samlede resultat af den årlige nationale trivselsmåling i elevrådet og efterfølgende i klasserne, så mål og indsatser skabes sammen med børnene.

Vi er opmærksomme på at italesætte, at demokrati også handler om at tage ansvar og pligter i skolen, så eleverne forstår deres muligheder for indflydelse og betydningen af deres eget engagement i deres skoleliv. Vi ønsker at bibringe eleverne en forståelse af, at demokrati og medbestemmelse ikke er ensbetydende med, at hver enkelt kan bestemme selv.