Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Skolens profil

Vi har en varieret skoledag, hvor bevægelse, science, naturen og musisk-kreative aktiviteter er en naturlig del af skoleårets planlægning. Vi har fokus på fordybelse, kreative processer og samarbejde. Vi ønsker, at vores elever udvikler deres kreative tænkning og virkelyst.

I stikord, så er vi en skole, der ønsker at være kendetegnet ved: høje forventninger til alle elever, en skoledag, der balancerer mellem faste strukturer, som giver tryghed og variation, der giver faglig fordybelse og motivation. samt en attraktiv skole for lokalområdet, hvor der er et differentieret skoletilbud til både fagligt dygtige og udfordrede elever.

På Kildeskolen har vi et fællesskab, som er båret af tryghed, ansvarlighed og respekt, og vi arbejder målrettet med, at alle børn trives fagligt som socialt. Vi arbejder hver dag med, at eleverne har en positiv indstilling til skolen og tilegner sig læringsvaner, der er hensigtsmæssige i forhold til, at de når deres mål om at blive så dygtige, som de kan.
Vi har et højt fagligt niveau og benytter mange forskellige læringsformer, så vi hele tiden kan udfordre eleverne.

Kildeskolen har haft Grønt Flag siden 2013. Skolen har et miljøråd, som har været aktivt i forhold til genbrug og at minimere brugen af energiressourcer. Det er en stor del af skolens dagligdag at arbejde med naturen, og hvordan vi kan passe på miljøet og bevare naturen, hvilket også giver god mening i forhold til skolens placering i naturskønne omgivelser. Ringsted kommune har indført affaldssortering med fokus på genbrug for kommunens borgere. Kildeskolen indførte ligeledes affaldssortering i alle lokaler og afdelinger samt ved skolens arrangementer. Vores elever er skrappe til at kildesortere. Skolen deltager i den årlige skraldeopsamling i lokalmiljøetVed den årlige Markedsdag i juni har Miljørådet og udeskoleholdene en særlig stand, hvor de viser og fortæller om arbejdet med emner inden for Grønt Flag.