Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens Lolgo
Mobil menu

Vi kan lide traditioner

Vi glæder os altid til vores faste begivenheder og arrangementer, hvor vi skaber minder og traditioner sammen med børnene. Faste traditioner binder børnene sammen, og derfor er de vigtige at holde fast i. Det skaber simpelthen et stærkt fællesskab, at man har fælles oplevelser sammen år efter år.

Sciene Fair i oktober

Kildeskolens Science Fair har hentet inspiration fra USA, hvor Science Fair konceptet dækker over store forløb, hvor børnene lærer at benytte videnskabelige metoder, lave forsøg og konklusioner samt at fremlægge det hele sammen med et fysisk produkt. Eleverne arbejder ud fra et fælles emne for hele skolen, eksempelvis „Klima“ (2019). Fokus er på engagement, elevinddragelse og medbestemmelse samt fordybelse. At finde lige det, der tænder interessen hos den enkelte. Arbejdet munder ud i Åbent Hus – Science Fair udstilling, hvor eleverne fortæller om deres arbejde med emnet til familien.

Halloween-fest i oktober

SFO holder Halloween-fest i Landsbyhuset, hvor alle er velkomne. Her startes med fællesspisning, og efterfølgende er der et uhyggeligt løb for børnene. Til slut afgøres den store kagekonkurrence.

Bedsteforældredag og krybbespil i kirken i december

I december er Kildeskolen klar til at skabe en hyggelig måned med gode traditioner. Indskolingen tager i skoven for at hente det store grantræ til skolegården, Luciaoptog og vi får vi besøg af bedsteforældrene, som sammen med børnene pynter skolen op til jul og er tilskuere ved 3. klasses opførsel af krybbespil i kirken. Fællessamlingen inden juleferien er en festlig dag, hvor dramaholdene opfører et juleshow.

Musical i marts

Vi arbejder hvert år målrettet på at give alle en herlig musical-forestilling, hvor størstedelen af skolens elever er involveret på en eller anden måde. Musicalholdene øver på stykket fra januar-marts, og skoleband og scenografiværkstedet er ligeledes i gang. En temauge for hele skolen afsluttes med forårsfesten for hele familien.

Markedsdag i juni

Hvert år indbyder skole, SFO og børnehave forældre, familie, lokale og andre interesserede til en hyggelig markedsdag. Her er der forskellige boder, udstillinger, rundvisning på skolen og en masse aktiviteter og mulighed for at spise sammen. Lokale virksomheder, foreninger eller private er velkomne med en stand eller en aktivitet ved markedsdagen.